Bijlagen

Overzicht mutaties reserves

Overzicht mutaties reserves

 

Overzicht mutaties reserves

In de 1e rapportage 2020 zijn de volgende mutaties in de reserves opgenomen:

Mutatie in reserve

bedragen x € 1.000

Algemene reserve

Stand 1-1-2020

     4.274

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

        644

N

mutaties opgenomen in deze rapportage
(voorlopige uitname ivm corona zie raadsvoorstel)

     1.923  

 N

Nieuwe Stand 31-05-2020

     1.707

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

          -  

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

Stand 1-1-2020

     2.054

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

          18

V

mutaties opgenomen in deze rapportage

          -  

Nieuwe Stand 31-05-2020

     2.072

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

          -  

Gebouwen onderwijs

Stand 1-1-2020

    15.456

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

        947

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

        113

V

Nieuwe Stand 31-05-2020

    14.622

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

          -  

WMO/minimabeleid

Stand 1-1-2020

        165

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

        165

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

          -  

Nieuwe Stand 31-05-2020

          -  

N

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

          -  

Grondexploitatie

Stand 1-1-2020

     6.984

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

     2.006

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

          -  

Nieuwe Stand 31-05-2020

     4.978

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

          -  

Milieubeleid

Stand 1-1-2020

          14

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

          -  

mutaties opgenomen in deze rapportage

          -  

Nieuwe Stand 31-05-2020

          14

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

          14

Regio arrangementen bedrijventerreinen

Stand 1-1-2020

          27

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

          -  

mutaties opgenomen in deze rapportage

          -  

Nieuwe Stand 31-05-2020

          27

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

          -  

Aankoop kunstvoorwerpen

Stand 1-1-2020

        111

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

          34

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

          -  

Nieuwe Stand 31-05-2020

          77

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

          77

Investeringen economisch nut

Stand 1-1-2020

     3.775

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

        287

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

          17

V

Nieuwe Stand 31-05-2020

     3.505

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

          -  

Investeringen maatschappelijk nut

Stand 1-1-2020

    15.194

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

     1.831

V

mutaties opgenomen in deze rapportage

     3.228

V

Nieuwe Stand 31-05-2020

    20.253

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

          -  

Afvalstoffenheffing

Stand 1-1-2020

            1

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

        146

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

          81  

 V

Nieuwe Stand 31-05-2020

        -64

N

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

          -  

Egalisatie rioolrecht

Stand 1-1-2020

        819

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

        395

V

mutaties opgenomen in deze rapportage

Nieuwe Stand 31-05-2020

     1.214

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

          -  

Markt 18

Stand 1-1-2020

     1.056

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

          70

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

          -  

Nieuwe Stand 31-05-2020

        986

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

          -  

NUP

Stand 1-1-2020

          94

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

          78

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

          -  

Nieuwe Stand 31-05-2020

          16

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

          16

Frictiekosten fusie

Stand 1-1-2020

        566

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

          93

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

          20

V

Nieuwe Stand 31-05-2020

        493

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

          -  

Maatschappelijk nut

Stand 1-1-2020

     3.590

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

     1.009

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

     1.542

N

Nieuwe Stand 31-05-2020

     1.039

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

          -  

Decentralisatie sociaal domein

Stand 1-1-2020

     1.350

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

     1.297

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

          -  

N

Nieuwe Stand 31-05-2020

          53

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

          53

Overlopende posten

Stand 1-1-2020

        239

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

        239

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

          -  

Nieuwe Stand 31-05-2020

          -  

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

          -  

Opleidingen

Stand 1-1-2020

        266

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

          25

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

          -  

N

Nieuwe Stand 31-05-2020

        241

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

        241

Wegenonderhoud

Stand 1-1-2020

        170

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

          50

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

          -  

Nieuwe Stand 31-05-2020

        120

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

          -  

Groenonderhoud

Stand 1-1-2020

          65

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

          65

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

          -  

Nieuwe Stand 31-05-2020

          -  

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

          -  

Onderhoud buitenruimte

Stand 1-1-2020

        198

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

        315

V

mutaties opgenomen in deze rapportage

          -  

Nieuwe Stand 31-05-2020

        513

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

          -  

Dorpshuizen

Stand 1-1-2020

          58

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

          -  

mutaties opgenomen in deze rapportage

          -  

Nieuwe Stand 31-05-2020

          58

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

Buitensportaccommodaties

Stand 1-1-2020

     2.796

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

        382

V

mutaties opgenomen in deze rapportage

        484

N

Nieuwe Stand 31-05-2020

     2.694

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

          -  

Structuurvisie Petten

Stand 1-1-2020

        464

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

        464

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

          -  

Nieuwe Stand 31-05-2020

          -  

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

          -  

Reddingsbrigade 

Stand 1-1-2020

        381

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

          58

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

          43

V

Nieuwe Stand 31-05-2020

        366

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

          -  

BYOD

Stand 1-1-2020

        378

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

        452

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

          74

V

Nieuwe Stand 31-05-2020

          -  

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

          -  

 

 

Het saldo van de reserve frictiekosten is ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten van de aanpassingen aan de Laan en de verbouw van de raadszaal. Voorgesteld wordt om de reserve frictiekosten op te heffen en het saldo over te hevelen naar de reserve investeringen maatschappelijk nut. Vanuit de reserve investeringen maatschappelijk nut worden dan de afschrijvingen van de aanpassingen aan de Laan en de
verbouwing van de raadszaal gedekt.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/20/2020 15:02:11 met de export van 05/20/2020 14:59:43