Bijlagen

Voortgang meerjarenuitvoeringsprogramma 2019-2022

Voortgang meerjarenuitvoeringsprogramma 2019-2022

Overzicht voortgang acties opgenomen in het meerjaren-uitvoeringsprogramma 2019-2022

Stand per 4 mei 2020

Afdeling

Portefeuillehouder

R

Ruimte

Mk

Marjan van Kampen

OG

Openbaar Gebied

Jb 

Jelle Beemsterboer

S

Samenleving

Hh 

Hans Heddes

Organisatie en ontwikkeling

Sv 

Sigge van der Veek

D

Dienstverlening

Jk 

Joke Kruijt

F

Financiën

 

Onderstaande grafiek is een weergave van de activiteiten uitgedrukt in een percentage.
De grafiek laat zien dat het grootste gedeelte van de activiteiten, 92%, is afgewikkeld of is opgepakt. 8% van de voorgenomen activiteiten fractie moet nog worden opgepakt.ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/20/2020 15:02:11 met de export van 05/20/2020 14:59:43