Inwoners zijn actief betrokken bij de vormgeving van hun leefomgeving en betrokken bij alle belangrijke beslissingen

Het contact tussen inwoners en de gemeente is laagdrempelig en verbindend

Het contact tussen inwoners en de gemeente is laagdrempelig en verbindend

Voortgang van onze planning 1e rapportage:

Het gebruik van (beeld)bellen en e-mail met bewoners is toegenomen als gevolg van de corona crisis. Ondanks de crisis is het contact tussen de gemeente en de inwoners niet verminderd. De persoonlijke ontmoetingen zijn uiteraard tot een minimum beperkt gebleven. Ook de contacten met dorpsraden en wijkverenigingen zijn doorgegaan in alternatieve vormen.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/20/2020 15:02:11 met de export van 05/20/2020 14:59:43