Bedrijven kunnen groeien

Meer ruimte voor bedrijvigheid

Meer ruimte voor bedrijvigheid

Voortgang van onze planning 1e rapportage:

De activiteiten zoals verwoord in de begroting verlopen conform planning. De volgende aspecten zijn afwijkend ten opzichte van de begroting:

  • Gesprekken zijn gaande met de eigenaar van het wijkwinkelcentrum Waldervaart over de te sluiten overeenkomst. Om voortgang in het project (realisatie Kindcentrum en appartementencomplexen) te houden wordt vanuit de gemeente verder gewerkt aan een plan voor het overige deel van het centrumgebied. Voor dit deel zal (in plaats van het eerste half jaar), het tweede half jaar van 2020 het stedenbouwkundig plan en de grondexploitatie ter vaststelling aan de raad worden aangeboden.
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/20/2020 15:02:11 met de export van 05/20/2020 14:59:43