Toeristen komen naar onze gemeente en voelen zich hier welkom

Een kwalitatief en gevarieerd aanbod van verblijfsrecreatie

Een kwalitatief en gevarieerd aanbod van verblijfsrecreatie

Voortgang van onze planning 1e rapportage:

De planning was om in 2020, naast twee pilots, tenminste vijf andere parken concreet te leiden naar ondersteuning vanuit het regionale programma Revitalisering Verblijfsrecreatie. Om een kwaliteitsslag te maken, is direct contact met de ondernemers van parken nodig. Dit kent een lastige start. Enige vertraging in de uitwerking met ondernemers is opgelopen. De verwachting is wel dat het programma binnen de looptijd van De Kop Werkt! wordt afgerond.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/20/2020 15:02:11 met de export van 05/20/2020 14:59:43