Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig via onderwijs, jeugdhulp en inkomensondersteuning deelnemen aan de samenleving

Ieder kind kan zich ontwikkelen en ontplooien tot een zelfstandige volwassene

Ieder kind kan zich ontwikkelen en ontplooien tot een zelfstandige volwassene

Voortgang van onze planning 1e rapportage:

  • De ontwikkeling van centrum Waldervaart is vanaf maart 2020 weer voortvarend opgepakt. Onderdeel daarvan is nieuwbouw van 4 scholen en van een sportzaal. Met de schoolbesturen vindt overleg plaats over het ontwerp en de ontwikkeling van de schoolgebouwen met de bedoeling dat er een Integraal Kindcentrum (IKC) ontwikkeld wordt.
  • De gemeenten zijn vanaf 1 augustus 2020 verplicht om 16 u.p.w. peuteropvang aan te bieden voor kinderen met een VVE-indicatie. Dit is een verhoging met 4 u.p.w. 8 van de 16 uur is gratis aanbod, om ouders te stimuleren deze kinderen zoveel mogelijk naar de peuteropvang te brengen om taal- en ontwikkelachterstand te voorkomen.

De meerkosten worden gedekt uit een verhoging van de Rijksbijdrage.
Met de organisaties voor peuteropvang zijn afspraken over de uitvoering gemaakt.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/20/2020 15:02:11 met de export van 05/20/2020 14:59:43