Toeristen komen naar onze gemeente en voelen zich hier welkom

Een aantrekkelijke kust

Een aantrekkelijke kust

Voortgang van onze planning 1e rapportage:

De activiteiten verlopen conform planning. De volgende aspecten zijn afwijkend ten opzichte van de begroting:

Samenwerkingsagenda Kust
In de Omgevingsvisie van de Provincie Noord-Holland is opgenomen dat de uitwerking van de binnenduinrandzone vorm krijgt in een samenwerkingsagenda.
Dit project wordt opgenomen in de lokale omgevingsvisie.


ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/20/2020 15:02:11 met de export van 05/20/2020 14:59:43