Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig via onderwijs, jeugdhulp en inkomensondersteuning deelnemen aan de samenleving

Waar nodig biedt de gemeente (tijdelijk) ondersteuning om te kunnen voorzien in eigen levensonderhoud of te participeren naar vermogen

Waar nodig biedt de gemeente (tijdelijk) ondersteuning om te kunnen voorzien in eigen levensonderhoud of te participeren naar vermogen

Voortgang van onze planning 1e rapportage:

  • Door corona doen veel zelfstandigen een beroep op de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo). In principe worden de kosten gedekt door de Rijksvergoedingen.
  • De gevolgen van corona kunnen nog niet worden ingeschat, maar verwacht wordt dat het aantal bijstandsuitkeringen zal toenemen, inclusief het beroep op de regeling Bijstandsbesluit Zelfstandigen (Bbz).
  • Door toename van het aantal uitkeringen neemt ook de vraag naar begeleiding van mensen naar werk toe. Op dit moment is dat nog niet inzichtelijk te maken, mensen die werkloos worden krijgen eerst een periode WW-uitkering en doen daarna een beroep op bijstand.
  • De wijziging van de Wet Inburgering is uitgesteld naar 1 juli 2021. Over de financiële impact heeft het ministerie nog geen concrete duidelijkheid gegeven.
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/20/2020 15:02:11 met de export van 05/20/2020 14:59:43