Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig via onderwijs, jeugdhulp en inkomensondersteuning deelnemen aan de samenleving

Er is voor inwoners met een inkomen op of onder het bestaansminimum (tijdelijke) ondersteuning

Er is voor inwoners met een inkomen op of onder het bestaansminimum (tijdelijke) ondersteuning

Voortgang van onze planning 1e rapportage:

  • Dinsdag 12 mei 2020 heeft de raad besloten de verordening Meedoen Schagen 2020 geamendeerd vast te stellen. Daarbij blijven voor gepensioneerden met een inkomen van maximaal 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm dezelfde rechten behouden. Dit zoals in Verordening Meedoen Schagen 2018 staat beschreven: door, een en ander in een (bestaande) regeling op te nemen. Defacto betekent dit, los van de vorm, dat de rechten uit het ouderenpakket weer geldig zijn en dat gepensioneerden (huidige en nieuwe cliënten) hier rechten aan kunnen ontlenen. Consequentie van het geamendeerde raadsbesluit is dat de per 1 jan. 2020 verwerkte bezuiniging op het budget ouderenpakket wordt teruggedraaid. Dit heeft een structureel effect op de meerjarenraming.
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/20/2020 15:02:11 met de export van 05/20/2020 14:59:43