Domein samenleving en gezondheid

Inwoners van Schagen geven hun sport, sociale en culturele leefomgeving en beleving vorm

Doelstelling SG2 Inwoners van Schagen geven hun sport, sociale en culturele leefomgeving en beleving vorm

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 11.523

19,6 %

Baten

€ 1.098

4,4 %

Deze pagina is gebouwd op 05/20/2020 15:02:11 met de export van 05/20/2020 14:59:43