Inwoners van Schagen geven hun sport, sociale en culturele leefomgeving en beleving vorm

Ter bevordering van deelname en ontmoeting bieden we algemene voorzieningen aan voor sport en cultuur en faciliteren we accommodaties

Ter bevordering van deelname en ontmoeting bieden we algemene voorzieningen aan voor sport en cultuur en faciliteren we accommodaties

Voortgang van onze planning 1e rapportage:

  • Het onderzoek naar inpasbaarheid van zeven sportverenigingen op Groenoord is uitgebreid met de vraag of een sportcampus een optie is. Op een sportcampus kunnen alle sporten in de kern Schagen geconcentreerd worden. Zo kunnen voordeeleffecten bereikt worden, door gezamenlijk gebruik van accommodaties. Voor beide opties worden de financiële effecten berekend, deze worden bij de behandeling van de begroting 2021 in november 2020 aan uw Raad voorgelegd.
  • De evaluatie accommodatiebeleid wordt in juni 2020 afgerond. De financiële gevolgen worden de komende maanden doorgerekend. Zij worden in de behandeling van de begroting 2021 in november 2020 aan uw Raad voorgelegd.
  • Het beheer en de exploitatie van De Blokhut is inmiddels overgedragen aan Stichting Loet 10. Zij dragen zorg voor gebruik voor maatschappelijke activiteiten door verschillende organisaties en verenigingen.
  • De Multitreffer in 't Zand wordt verbouwd en aangepast naar de normen van deze tijd.
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/20/2020 15:02:11 met de export van 05/20/2020 14:59:43