Inwoners van Schagen geven hun sport, sociale en culturele leefomgeving en beleving vorm

Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, zowel op het sociale als het fysieke vlak

Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, zowel op het sociale als het fysieke vlak

Voortgang van onze planning 1e rapportage:

Het uitvoeringsprogramma Veiligheid, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2020 is min of meer opzij gezet. Oorzaak zijn de maatregelen in het kader van de bestrijding van de verdere verspreiding van het coronavirus. De flexibele schil die bedoeld was voor de zomermaanden, waarin prioriteiten als strand, evenementen en horeca samenkomen, is reeds ingezet: De capaciteit van toezicht is toegevoegd aan de handhaving in de openbare ruimte (boa's). Daar bovenop zijn twee tijdelijke krachten aangesteld.
Het paraplubestemmingsplan,  waarin onder meer recreatiepark De Horn en bepalingen over het (verboden) gebruik van woningen voor verhuur aan seizoensarbeiders en recreanten is opgenomen, ligt ter inzage.
De invoering van de Omgevingswet is wederom uitgesteld. De niet-basistaken milieu worden uitgevoerd binnen de eigen organisatie. De schadeloosstelling in verband met de taakterugname van de Omgevingsdienst NHN is afgewikkeld.    

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/20/2020 15:02:11 met de export van 05/20/2020 14:59:43