Domein samenleving en gezondheid

Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig met steun van (vrijwillige) zorg, gezond leven

Doelstelling SG3 Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig met steun van (vrijwillige) zorg, gezond leven

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 11.418

19,5 %

Baten

€ 7.216

28,6 %

Deze pagina is gebouwd op 05/20/2020 15:02:11 met de export van 05/20/2020 14:59:43