Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig met steun van (vrijwillige) zorg, gezond leven

De inwoners zijn in staat om zelf te voorzien in hun eigen ondersteuning en zorg

De inwoners zijn in staat om zelf te voorzien in hun eigen ondersteuning en zorg

Voortgang van onze planning 1e rapportage:

  • Een belangrijk doel van ons lokale beleid is het bestrijden van eenzaamheid. Door corona kunnen mensen op dit moment niet in groepsverband bij elkaar komen. We waren bezig met het ontwikkelen van ontmoetingsplekken, huiskamers in verschillende kernen. We moeten ons, samen met de ketenpartners, beraden op het 'tijdelijk nieuwe normaal' van de 1,5 meter ontmoetingsmogelijkheden.
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/20/2020 15:02:11 met de export van 05/20/2020 14:59:43