Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig met steun van (vrijwillige) zorg, gezond leven

Voor inwoners die (tijdelijk) niet zelf kunnen voorzien in hun zorg is een vangnet van maatwerkvoorzieningen beschikbaar

Voor inwoners die (tijdelijk) niet zelf kunnen voorzien in hun zorg is een vangnet van maatwerkvoorzieningen beschikbaar

Voortgang van onze planning 1e rapportage:

  • Bij de uitvoering van maatschappelijke ondersteuning was de indexering 2020 bij het vaststellen van de begroting nog niet volledig bekend. Daardoor is het ook nog niet volledig verwerkt. Dit zorgt voor een verhoging van de kosten.
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/20/2020 15:02:11 met de export van 05/20/2020 14:59:43