Verduurzaming van de leefomgeving

De gemeente Schagen zet in op een circulaire economie

De gemeente Schagen zet in op een circulaire economie

Voortgang van onze planning 1e rapportage:

Minder zwerfafval en bedrijfsafval op de stranden
Samen met de strandpaviljoen houders zorgen wij ervoor dat de stranden schoon en vrij van afval zijn. Doordat de strandpaviljoens als gevolg van de corona maatregelen
gesloten zijn, is er minder zwerfafval op de stranden en bedrijfsafval bij de strandpaviljoens. Minder afval op de stranden en bij de strandpaviljoens, zorgt voor minder afvalkosten.

Meer huishoudelijk afval
Als gevolg van de corona maatregel is er veel huishoudelijk afval. Gezinnen blijven thuis waardoor meer huishoudelijk afval ontstaat. Dit wordt versterkt doordat veel bedrijfsmatig afval in het huishoudelijk afval vloeit. Detailwinkels en restaurants bezorgen massaal hun goederen, producten, lunches en maaltijden aan huis. Hierdoor ontstaat extra veel (verpakkings)afval. Hierdoor neemt het fijn huishoudelijk afval in omvang fors toe. Naast de toename van fijn huishoudelijk afval is er ook een aanmerkelijke stijging van grof huishoudelijk afval. Veel inwoners benutten de thuisblijfsituatie om schuur, zolder en/of tuin op te ruimen en hun grofvuil naar het HVC-afvalbrengstation brengen. Bij voortduring van de intelligentie lockdown zoals die in oorsprong (‘blijf thuis!’, alles dicht m.u.v. supermarkten) is aangekondigd, nemen de afvalverwerkingskosten fors toe.

Nieuw Regiemodel plastics (2020 en verder)
In de nieuwe raamovereenkomst van het Ministerie van I&W (Rijk), VNG (gemeenten) en het Afvalfonds Verpakkingen (bedrijfsleven) staan nieuwe afspraken over onder andere de retour inkomsten van de verschillende soorten plastics. Deze afspraken zouden per 1 januari 2020 ingaan, maar zijn pas per 1 april 2020 formeel ingegaan. De opschorting van de aanvangsdatum van de nieuwe afspraken op de raamovereenkomst
en het nieuwe regiemodel plastics (2020 en verder) leiden tot verschuivingen van de kosten- en opbrengstenstructuur binnen de begrotingspost: Afvalverwijdering.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/20/2020 15:02:11 met de export van 05/20/2020 14:59:43