Domein leefomgeving en duurzaamheid

Financiën

Lasten

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving

Primaire begroting 2020

Technische wijzigingen

Wijziging 1e rapportage

Stand 1e rapportage

LD1.1

Dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging kapitaalgoederen na technische levensduur

12.304

N

1.796

V

252

V

10.257

N

LD1.2

Groot onderhoud op niveau sober en doelmatig

5.203

N

V

7

V

5.196

N

LD1.3

Vervanging van kapitaalgoederen na technische levensduur

3.773

N

3.396

N

0

V

7.169

N

LD3.1

Energietransitie naar duurzame energie

66

N

V

357

N

422

N

LD3.4

De gemeente Schagen zet in op een circulaire economie

5.274

N

V

482

N

5.756

N

Totaal

26.621

N

1.600

N

580

N

28.801

N

Omschrijving mutatie

Bedrag

V/N

LD1.1

Bijdrage blauwe vlag

2

N

LD1.1

De (verzamel)kosten van pompen, gemalen, drainages, infiltratievoorzieningen, etc. zijn hoger en vergen een structurele budgetverhoging en komen ten laste va de rioolheffing.

102

N

LD1.1

Mutatie kapitaallasten en hiermee samenhangende reserves

289

V

LD1.1

Om te zorgen dat strand en strandopgang niet worden beschadigd en dat de strandbezoekers het strand en de strandopgang veilig kunnen betreden, staan op alle strandopgangen (beeld of audiobewaakte) toegangsslagbomen. De kosten van onderhoud & reparatie van de (beeld of audiobewaakte) slagbomen, uitgifte van strandpasjes en de ingehuurde 24/7 conciërgedienst drukken structureel op de exploitatie.

50

N

LD1.1

Reserve egalisatie rioolrecht

117

V

LD1.2

De (verzamel)kosten van pompen, gemalen, drainages, infiltratievoorzieningen, etc. zijn hoger en vergen een structurele budgetverhoging en komen ten laste va de rioolheffing.

15

N

LD1.2

Mutatie kapitaallasten en hiermee samenhangende reserves

22

V

LD3.1

Mutatie kapitaallasten en hiermee samenhangende reserves

357

N

LD3.4

Bewoners zijn noodgedwongen thuis en genereren daarmee meer huishoudelijk afval. Daar bovenop stroomt veel bedrijfsafval het huishoudelijk afval in. Denk daarbij aan de vele pakketbezorgers en maaltijdbezorgers die aan huis goederen en eten afleveren. Huishoudens zorgen daarmee voor veel meer verpakkingsafval en etensresten dan normaliter het geval. De afvalkosten zullen in kalenderjaar 2020 aanmerkelijk hoger zijn. We moeten er rekening mee gehouden dat de eindafrekening 2020 hoger zal zijn dan de totaalsom van de maandelijkse bevoorschotting.

250

N

LD3.4

Mutatie kapitaallasten en hiermee samenhangende reserves

94

N

LD3.4

Nieuw Regiemodel plastics (2020 en verder)Voor wat betreft de retourinkomsten van de diverse soorten plastics over 2020 en verder zijn door het Ministerie van I&W (Rijk) VNG (gemeenten), het Afvalfonds Verpakkingen (bedrijfsleven) nieuwe afspraken op de raamovereenkomst aangetekend. Deze afspraken zouden per 1 januari 2020 ingaan, maar zijn echter per 1 april 2020 formeel ingegaan. De opschorting van de aanvangsdatum van de nieuwe afspraken op de raamovereenkomsten het nieuwe regiemodel plastics (2020 en verder) leiden tot verschuivingen van de kosten- en opbrengstenstructuur binnen de begrotingspost

139

N

Totaal

580

N

Baten

Omschrijving

Primaire begroting 2020

Reeds besloten

Wijziging 1e rapportage

Stand 1e rapportage

LD1.1

Dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging kapitaalgoederen na technische levensduur

519

V

V

4

V

523

V

LD1.2

Groot onderhoud op niveau sober en doelmatig

3.061

V

V

0

V

3.061

V

LD1.3

Vervanging van kapitaalgoederen na technische levensduur

2.406

V

1.600

V

110

V

4.116

V

LD3.4

De gemeente Schagen zet in op een circulaire economie

416

V

V

139

V

554

V

Totaal

6.402

V

1.600

V

253

V

8.255

V

Omschrijving mutatie

Bedrag

V/N

LD1.1

Bijdrage afvalverwijdering strandpaviljoenhouders

10

V

LD1.1

Omdat de woning nabij de begraafplaats Sint-Maartensbrug is verkocht ontvangen wij geen huur meer.

6

N

LD1.3

Aangepaste opzet investeringen ICT met overheveling gedeelte naar budget exploitatie ICT.

270

V

LD1.3

Mutatie kapitaallasten en hiermee samenhangende reserves

161

N

LD3.4

Nieuw Regiemodel plastics (2020 en verder)Voor wat betreft de retourinkomsten van de diverse soorten plastics over 2020 en verder zijn door het Ministerie van I&W (Rijk) VNG (gemeenten), het Afvalfonds Verpakkingen (bedrijfsleven) nieuwe afspraken op de raamovereenkomst aangetekend. Deze afspraken zouden per 1 januari 2020 ingaan, maar zijn echter per 1 april 2020 formeel ingegaan. De opschorting van de aanvangsdatum van de nieuwe afspraken op de raamovereenkomsten het nieuwe regiemodel plastics (2020 en verder) leiden tot verschuivingen van de kosten- en opbrengstenstructuur binnen de begrotingspost

220

V

LD3.4

Reserve afvalstoffenheffing

81

N

Totaal

253

V

Deze pagina is gebouwd op 05/20/2020 15:02:11 met de export van 05/20/2020 14:59:43