Algemeen

We werken regionaal samen

We werken regionaal samen

Voortgang van onze planning 1e rapportage:

De activiteiten verlopen conform planning. De volgende aspecten zijn afwijkend ten opzichte van de begroting:

  • In het Bestuurlijk afstemmingsoverleg Holland boven Amsterdam (BAS) is afgesproken dat de drie regio’s eerst de visies gaan opstellen voor de drie regio’s. Dit betekent dat de totaalvisie niet in 2020 gereed zal zijn.
  • Diverse programma’s in De Kop Werkt! zullen niet in 2020 gereed komen. Aan de colleges (vier gemeenten en provincie) wordt in mei 2020 een voorstel voorgelegd om de uitvoering van het programma De Kop Werkt! met een jaar te verlengen.
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/20/2020 15:02:11 met de export van 05/20/2020 14:59:43