Domein ruimte en economie

Algemeen

Doelstelling RE1 Algemeen

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 2.650

45,5 %

Baten

€ 2.147

32,9 %

Deze pagina is gebouwd op 05/20/2020 15:02:11 met de export van 05/20/2020 14:59:43