Algemeen

Ons reguliere werk doen we goed

Ons reguliere werk doen we goed

Voortgang van onze planning 1e rapportage:

In de raadsinformatiememo ‘Afronding dossier Rekenkamercommissie onderzoek Tafelzilver’ (d.d. 24 februari j.l.) bent u op de hoogte gebracht van het feit dat er in de boekhouding hiaten waren geconstateerd op het gebied van de boekwaarden van vastgoed. Specifiek met betrekking tot de balans, onderdeel materiële vaste activa, gronden en terreinen. Het onderzoek hiertoe is in een afrondende fase. De raad wordt in juni geïnformeerd over de exacte financiële consequenties.  

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/20/2020 15:02:11 met de export van 05/20/2020 14:59:43