Domein ruimte en economie

Inwoners kunnen wonen in de kern waar zij willen

Doelstelling RE2 Inwoners kunnen wonen in de kern waar zij willen

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 2.307

39,6 %

Baten

€ 3.850

59,0 %

Deze pagina is gebouwd op 05/20/2020 15:02:11 met de export van 05/20/2020 14:59:43