Algemeen

Staat van de gemeente

Domein samenleving en gezondheid

Het kabinet heeft op 17 maart een aantal uitzonderlijke economische maatregelen genomen om de gevolgen van het corona virus op te vangen. Met dit pakket krijgen zelfstandige ondernemers extra ondersteuning. Een van de maatregelen waar VNG, Divosa, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en experts van gemeenten aan werken is de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO). Het kabinet en ook de gemeente Schagen doen er alles aan om de bestaanszekerheid van zoveel mogelijk ondernemers in deze situatie te waarborgen. De uitvoering van de TOZO wordt aan de gemeente opgedragen. Daarmee is de gemeente aan zet om de TOZO na inwerkingtreding zo spoedig mogelijk in uitvoering te hebben. In afwachting daarvan lopen we reeds in de huidige uitvoeringspraktijk daarop vooruit. In principe worden de kosten gedekt door de Rijksvergoedingen. Inmiddels is een voorschot ontvangen van het Rijk ten hoogte van € 6.480.677,-.

Corona vraagt van ons een nieuwe kijk op samenleven. De gevolgen kunnen nog niet heel concreet in uitvoeringsplannen worden verwerkt. We verwachten wel dat we in de komende tijd moeten anticiperen op het 'tijdelijk nieuwe normaal'.
Voor mensen in eenzaamheid of mensen met een beperking kan het onze extra aandacht vragen om hen te ondersteunen in sociaal maatschappelijk, psychisch en financieel opzicht.

Deze pagina is gebouwd op 05/20/2020 15:02:11 met de export van 05/20/2020 14:59:43