Algemeen

Resumé van alle domeinen

Bedragen x € 1.000,-

Inwoner en bestuur

Primaire begroting 2020

Technische wijzigingen

Wijziging
1e rapportage

Stand 1e rapportage

Lasten

42.244

N

982

N

106

N

43.332

N

Baten

94.980

V

838

V

307

V

96.125

V

Saldo

52.736

V

145

N

201

V

52.793

V

Deze pagina is gebouwd op 05/20/2020 15:02:11 met de export van 05/20/2020 14:59:43