Algemeen

Resumé van alle domeinen

Bedragen x € 1.000,-

Samenleving en gezondheid

Primaire begroting 2020

Technische wijzigingen

Wijziging
1e rapportage

Stand 1e rapportage

Lasten

51.853

N

345

V

7.161

N

58.670

N

Baten

18.419

V

65

V

6.713

V

25.197

V

Saldo

33.435

N

410

V

448

N

33.472

N

Deze pagina is gebouwd op 05/20/2020 15:02:11 met de export van 05/20/2020 14:59:43