Algemeen

Resumé van alle domeinen

Bedragen x € 1.000,-

Totaal

Primaire begroting 2020

Technische wijzigingen

Wijziging
1e rapportage

Stand 1e rapportage

Lasten

126.378

N

2.317

N

7.928

N

136.623

N

Baten

126.421

V

2.503

V

7.176

V

136.101

N

Saldo

43

V

186

V

751

N

522

N

Deze pagina is gebouwd op 05/20/2020 15:02:11 met de export van 05/20/2020 14:59:43