Algemeen

Resumé van alle domeinen

Bedragen x € 1.000,-

Leefomgeving en duurzaamheid

Primaire begroting 2020

Technische wijzigingen

Wijziging
1e rapportage

Stand 1e rapportage

Lasten

26.621

N

1.600

N

580

N

28.801

N

Baten

6.402

V

1.600

V

253

V

8.255

V

Saldo

20.218

N

V

327

N

20.546

N

Deze pagina is gebouwd op 05/20/2020 15:02:11 met de export van 05/20/2020 14:59:43