Algemeen

Resumé van alle domeinen

Bedragen x € 1.000,-

Ruimte en economie

Primaire begroting 2020

Technische wijziginen

Wijziging
1e rapportage

Stand 1e rapportage

Lasten

5.660

N

79

N

81

N

5.821

N

Baten

6.620

V

V

96

N

6.524

V

Saldo

960

V

79

N

177

N

704

V

Deze pagina is gebouwd op 05/20/2020 15:02:11 met de export van 05/20/2020 14:59:43